GN Division              GN Division Name                                                            

                            

Development Officer Name                                         

Telephone No                                                                    
J/40  Karainagar West                               IMG 20190522 091037 1  Miss.Vamalogini   Ambalavanar  077 544 9742

J/41

 Karainagar North West  IMG 20190521 0002  Mrs.Ushanthiny Kanthasamy 077 779 3094 
J/42  Karainagar East                  

 01

 Mr.M.Niventhan 077 824 9936 
J/43  Karainagar South East   

 IMG 20190515 123400 BURST001 COVER

 Mrs.Vijageetha Thaarmegan 077 225 2004
J/44

 Karainagar South           

 IMG 20190528 0001

Mr.S.Sachithananthan

077 399 7207
J/45

 Karainagar South   West  

 IMG 20190521 0003  Mrs.B.Yalini 076 744 2648
J/46

 Karainagar North           

 IMG 20190522 090921 Mrs.P.Sivanthy 077 474 2284
J/47

 Karainagar North East   

 IMG 20190522 090750 3

Mrs.N.Sathiyavani  077 959 7302
J/48  Karainagar Centre          

 IMG 20190515 123107 BURST001 COVER

Miss.Vettivel Abiramy 077 514 3893 
Scroll To Top